Over de Cultuurcoach

De CultuurCoach is een schakel tussen het onderwijs en de cultuuraanbieders. De CultuurCoaches spelen een adviserende, coördinerende en stimulerende rol in de structurele inbedding van cultuureducatie op de Valkenswaardse scholen en het aangaan van duurzame samenwerkingsrelaties, zowel tussen scholen en cultuuraanbieders, als tussen cultuuraanbieders onderling.

Wat betekent dat in de praktijk?

De CultuurCoaches ondersteunen interne cultuurcoördinatoren op basisscholen, leiden de Cultuurwerkgroep, werken aan een (bovenschoolse) doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, helpen cultuuraanbieders hun (onderwijs)activiteiten vorm te geven, kanaliseren het Valkenswaardse cultuureducatieve aanbod naar het onderwijs, creëren netwerkmogelijkheden in het culturele veld en brengen onderwijs en cultuuraanbieders met elkaar in contact.

Een greep uit de activiteiten tot dusver

 • Organisatie en coördinatie van projecten voor het onderwijs in samenwerking met organisaties, stichtingen e.d. Bijvoorbeeld het Poëzieproject, het Valkenswaardse Jazzproject, schoolactiviteiten rondom V4T en jaarlijkse culturele activiteiten rondom de Kinderboekenweek
 • Organisatie van ICC-bijeenkomsten, waarin ze werken aan deskundigheidsbevordering van de ICC-ers (interne cultuurcoördinatoren van de basisscholen)
 • Organisatie van het jaarlijkse Kunstmenu; een groot, schoolbreed project dat op 9 scholen binnen de gemeente uitgevoerd worden. Ieder jaar is er een ander thema: Literatuur, Design, Muziek, Theater...
 • Stimuleren van ontmoeting tussen onderwijs en culturele veld op de Culturele Onderwijsmarkt (COM) of cultuuraanbieders onderling op het Cultureel Trefpunt Valkenswaard (CTV)
 • Verbinden van organisaties, mensen, ideeën en onderwijs, waardoor projecten en activiteiten ontstaan of uitbreiden, zoals het project ‘Dichter bij...’ van Were Di Drie
 • Maatwerk bieden aan scholen, zowel op het gebied van activiteiten als op het gebied van ondersteuning in visie, beleid e.d.
 • Advisering en ondersteuning van verenigingen/organisaties die het onderwijs bij hun activiteiten willen betrekken, zoals Heemkundekring Weerderheem, Harmonie UNA, het Bloemencorso of het Vogelverschrikkerfestival
 • Initiëren van projecten bij lokale musea, zoals de erfgoedprojecten ‘Overgisteren’  en ‘Jet en Jan’
 • Samenwerking en leggen van verbindingen op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid & cultuur, zoals de SamenLoop voor Hoop of Nieuwe Levenskracht
 • Ontwikkeling van lesmateriaal voor het onderwijs, zoals de lesbrieven voor het poëzieproject en de docentenhandleidingen voor het Kunstmenu
 • Ontwikkelen van een digitale scheurkalender voor basisscholen vergelijkbaar met de versie van het Kröller Müller en het van Abbe museum