ICC-ers & Cultuurwerkgroep

In de Cultuurwerkgroep werken ICC-ers van verschillende basisscholen samen met de CultuurCoaches om goed en structureel cultuuronderwijs voor de scholen te waarborgen. 

Kunstmenu

Enerzijds wordt er gezamenlijk gewerkt aan het Kunstmenu: een schoolbreed en schooloverstijgend kunstproject, dat de ICC-ers samen vormgeven onder begeleiding van de CultuurCoaches.

Doorlopende leerlijn

Anderzijds richten we de blik op de toekomst: samen gaan we bouwen aan een doorlopende leerlijn in cultuuronderwijs, op zó’n manier dat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden, maar er wel ruimte is voor iedere school om het ‘eigen’ te maken en te laten aansluiten op de onderwijsvisie.

Deskundigheidsbevordering en inspiratie

De CultuurCoaches nodigen ook regelmatig inspirerende professionals op het gebied van cultuureducatie uit om te komen vertellen in de Cultuurwerkgroep. Op deze manier werken we aan deskundigheidsbevordering van de ICC-ers. Dit schooljaar maken we weer gebruik van de expertise van Pieter Mols. Hij ondersteunt bij het maken van de vertaalslag van de gemaakte visie naar de praktijk.

Bent u ICC-er en wilt u ook aansluiten bij de Cultuurwerkgroep? Natuurlijk bent u welkom! Neem even contact op met de CultuurCoaches.

Meer informatie over wat de ICC-taak inhoudt en wat de ICC-er van de CultuurCoaches kan verwachten, leest u hier.

Lees meer over de activiteiten van de Cultuurwerkgroep, en bekijk de foto’s op de activiteiten- en fotopagina.