Cultuuraanbieders

De CultuurCoaches zijn er voor alle spelers uit het (brede) culturele veld:
Verenigingen, organisaties, individuele kunstenaars en creatieve individuen.

Het culturele veld betreft niet alleen de kunsten, maar ook erfgoed en literatuur/media. Ook instellingen met maatschappelijke doelen kunnen bij ons terecht; de thema’s waar zij mee werken zijn vaak bijzonder geschikt om te koppelen aan culturele verwerkingsvormen.

De CultuurCoaches kunnen u helpen:

een idee of activiteit voor het onderwijs verder uit te werken, en bijvoorbeeld een plekje te geven in de Artotheek!
verbindingen en contacten leggen met mogelijke samenwerkingspartners, bijvoorbeeld op het Cultureel Trefpunt Valkenswaard.
communiceren met het onderwijs, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Culturele Onderwijsmarkt.
ondersteunen bij de coördinatie van het project, bijvoorbeeld door (financiële) steun via een subsidie of bijdrage uit een fonds.

Neem gerust contact met ons op!