Slingertouw: een project over herinner-dingen

groep 5-8 | project | Kunstjuf Iris & Caroline Peeters

Slingertouw: een project over herinner-dingen

Kunstjuf Iris & Caroline Peeters

foto project Slingertouw

Verzamel jij ook zo graag bijzondere dingen? Dit project gaat over hoe en waarom mensen dingen bewaren. Tijdens de 6 lessen wordt er met verschillende technieken en materialen een kunstwerk gemaakt waarin persoonlijke spulletjes een plek krijgen. Iedere les start met een kringgesprek over wat er door de kinderen meegenomen is en wordt er gekeken naar het werk van een kunstenaar. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag. Het project Slingertouw is heel goed in te passen in het thema Cultureel Erfgoed, maar leent zich ook goed om gesprekken op gang te brengen over afscheid en herinneren in de breedste zin van het woord.

Tijdens dit project komen alle vier de competenties aan bod, zoals omschreven in de Doorlopende Leerlijn voor Cultuureducatie van het Ministerie van Onderwijs: receptief vermogen, creërend vermogen, reflectief vermogen en analyserend vermogen.

Opmerkingen

  • Alle workshops worden begeleid door 2 kunstenaars/kunstvakdocenten
  • Hulpouders zijn zeer gewenst
  • Vooraf worden voorbereidende lesbrieven toegestuurd
  • Een afzonderlijke les van 2 uur kan ook als losse workshop worden aangevraagd (kosten per workshop €200,-)

Duur

6x 2 uur

Locatie

in de klas

Periode

hele schooljaar, op aanvraag

Kosten

€ 1200,- 
(inclusief al het materiaal)

Meer info over deze activiteit of direct boeken:

Via Kunstjuf Iris: info@kunstjuf.net of (06) 38 81 34 84

Via Caroline Peeters: info@carolinepeeters.nl