Leren programmeren met Scratch

groep 5-8 + VO | workshop | Blijfwijs.nl

Leren programmeren met Scratch

Blijfwijs.nl

Programmeren met scratch

Leer denken als een computer en maak je eigen game! Tijdens de 2,5 uur durende workshop maken kinderen hun eigen computerspel. Intussen oefenen zij het logisch denken, probleemoplossend vermogen en computational thinking. Allemaal 21st century skills!

Leerdoelen

Een aantal 21st century skills zoals kritisch denken, logisch denken, problemen oplossen en computational thinking.

Opmerkingen

  • Per twee leerlingen is één computer/laptop nodig

Duur

2 tot 2,5 uur

Locatie

in de klas

Periode

hele schooljaar, op aanvraag

Kosten

€ 130,00

(incl. reiskosten en vervolgopdrachten voor de leerlingen)

Meer info over deze activiteit of direct boeken:

Via Ingrid van der Kruis: info@blijfwijs.nl of (040) 257 21 62