Op donderdag 15 september vergadert de commissie vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Hofnar 15 in Valkenswaard. Deze commissievergadering is openbaar.

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk deze op uw computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast.

Spreekrecht

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht over een agendapunt van deze vergadering, stuur dan vóór de dag van de vergadering een mailbericht naar raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema via cobie.miedema@valkenswaard.nl, of neem telefonisch contact met haar op via nummer (040) 2083407.
Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Voorstel over aanvullend krediet voor verkeersmaatregelen Dommelen Zuid
  • Voorstel over het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2022-2037 voor het primair onderwijs
  • Voorstel over Toekomstvisie 2040
  • Voorstel over Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026
  • Voorstel over Bestuursrapportage 2022 van Samenwerking A2-gemeenten
  • Voorstel over Bestuursrapportage 2022 van gemeente Valkenswaard

Zie voor de volledige agenda www.valkenswaard.nl/commissievergadering(externe link).