Op donderdag 13 juni vergadert de commissie vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Hofnar 15 in Valkenswaard. Deze commissievergadering is openbaar.

U kunt de vergadering ook rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk deze op uw computer, tablet of telefoon via webcast: valkenswaard.nl/webcast.

Spreekrecht

Bij een commissievergadering is er spreekrecht over de agendapunten. Als u gebruik wilt maken van dit spreekrecht, stuur dan vóór de dag van de vergadering een mailbericht naar raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema via cobie.miedema@valkenswaard.nl, of neem telefonisch contact met haar op via nummer (040) 2083407.

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Voorstel over Bestemmingsplan Eurocircuit
  • Voorstel over Bestemmingsplan Brugse Heide 10
  • Voorstel over Bestemmingsplan Hoppenbrouwers 12
  • Voorstel over Bestemmingsplan Jasmijn
  • Voorstel over Bestemmingsplan Warande 8
  • Voorstel over Bestemmingsplan Amundsenstraat
  • Voorstel over Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Waalreseweg 5
  • Voorstel over Regionale Mobiliteitsvisie
  • Voorstel over Nieuw Cultureel Initiatief
  • Voorstel over Evenementenvisie

Zie voor de volledige agenda valkenswaard.nl/commissievergadering.