Volwassenenkoor

Volwassenenkoor

Het volwassenenkoor Con Molto Dedizione repeteert op dinsdagochtend tussen september en april. Bij de koorzang wordt veel aandacht besteed aan stemvorming. Er wordt repertoire gezongen in diverse stijlen en talen. Koorervaring en notenkennis zijn niet nodig om deel te kunnen nemen.