Klankbord

Het CMD heeft een belangenvereniging voor leerlingen: Klankbord genaamd. De vereniging geeft leerlingen de mogelijkheid in het eerste jaar een instrument te huren. Ook kan Klankbord bemiddelen in de aankoop van een instrument en kan zij aantrekkelijke kortingen regelen. Daarnaast assisteert de vereniging bij evenementen en projecten en treedt ze op als vertegenwoordiger van leerlingen en ouders.

Als leerling van het CMD ben je niet automatisch lid van de vereniging. Lid worden kan via de administratie van het CMD. De contributie per jaar bedraagt slechts € 5,- voor het hele gezin. Je kunt het secretariaat ook digitaal bereiken.