Bijscholing / Train-de-trainer

Train de trainer

Muziek in het basisonderwijs

Kinderen zijn dol op zingen. Toch is het geven van muziekles niet eenvoudig:

  • Hoe pak ik mijn muzieklessen op een juiste manier aan?
  • Hoe kan ik instrumenten in de les gebruiken?
  • Welke luisteropdrachten zijn geschikt voor mijn groep?
  • Hoe breng ik afwisseling aan in mijn muzieklessen?
  • Waar haal ik mijn materiaal vandaan?

Antwoorden op deze en andere vragen krijg je in 'Train-de-trainer'. Dit is een praktische muzikale bijscholing van zes bijeenkomsten voor leerkrachten van de onderbouw (groep 1-2-3), middenbouw (groep 4-5-6) en/of bovenbouw (groep 7-8).

Tijdens deze training leert de leerkracht muzieklessen voorbereiden en te geven. Er wordt aandacht geschonken aan:

  • Zingen en spelen
  • Luisteren
  • Muziek noteren
  • Beweging
  • Spreken over muziek

Daarnaast wordt besproken hoe deze aspecten gekoppeld kunnen worden aan een thema.

Deelnemers ontvangen het basispakket voor de muzieklessen. Hierin staan voorbeelden van lesbrieven, liedjes en diverse werkbladen. Tijdens de training wordt het basispakket uitgebreid met liedjes en materialen.

Door middel van concrete oefeningen, praktische tips en handreikingen wordt de leerkracht wegwijs gemaakt in het op een plezierige en afwisselende manier van muziekles geven.