Algemene informatie

Hoe kan ik me inschrijven voor muziek- of dansles?

Aanmelden kan via een volledig ingevuld inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is te vinden onder de knop " Inschrijfformulieren" op deze site of via een papieren versie bij het CMD.

Wat is de opzegtermijn?

De inschrijving geldt voor een geheel schooljaar (1 augustus tot en met 31 juli) of voor de duur van een korte cursus.

Hoe kan ik stoppen met de lessen?

Uitschrijven voor de jaarlessen muziek en dans kan schriftelijk door middel van een brief of email (cmd@valkenswaard.nl) tot 15 juni van het lopende schooljaar. Uitschrijven voor een korte cursus is niet nodig. De lessen stoppen automatisch aan het einde van de korte cursus.

In hoeveel termijnen kan ik de rekening betalen?

Voor de betaling van het lesgeld ontvang je een rekening. Deze kan betaald worden in 2 termijnen. Voor een andere betalingsregeling kun je contact opnemen met de financiĆ«le afdeling van de gemeente, telefoonnummer 040 208 34 44.

Heb ik direct bij de start van de lessen een instrument nodig?

Ja, dat is wel zo handig. Vanaf de eerste les is het de bedoeling dat er zeer regelmatig thuis geoefend wordt op het instrument. Door het oefenen gaat de leerling ook vooruit en wordt het plezier in het bespelen van het instrument steeds groter.

Hoe kom ik aan een instrument?

Het is mogelijk zelf een instrument aan te schaffen of eerst huren van een instrument is ook mogelijk . Jeugdige leerlingen (tot 21 jaar) kunnen gedurende een beperkte tijd een instrument huren via Stichting Klankbord Valkenswaard

Ik zit bij een harmonie/fanfare. Hoe zit het dan met inschrijven/betalen?

Leerlingen jonger dan 21 jaar die lid zijn van een harmonie-of fanfarevereniging in Valkenswaard (Dommelecho, EMOS of UNA) krijgen, indien zij door de betreffende vereniging worden aangemeld, een korting op het lesgeld (zie overzicht lesgelden). De vereniging ontvangt en betaalt de rekening van het CMD.

Krijg ik mijn lesgeld terug bij lesuitval (bijv. ziekte van een docent) of wordt die les ingehaald?

Lessen die uitvallen door incidentele ziekte van een docent worden niet ingehaald of terugbetaald. Dit geldt ook voor lessen die uitvallen door afwezigheid van de leerling. Indien meer dan 1/10e deel van de jaarlessen uitvalt door ziekte of afwezigheid van een docent, wordt geprobeerd om voor vervanging te zorgen. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt er restitutie verleend over de lessen waarmee het 1/10e deel is overschreden.