Wat is het?

Gebouwen moeten brandveilig zijn. Gaat u voor het eerst een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk gebruiken? Dan kan het zijn dat u een melding moet doen voor brandveilig gebruik. In andere gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms heeft u deze omgevingsvergunning al nodig voor het (ver)bouwen van het gebouw.

Gaat u als particulier een woning bewonen? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen of melding te doen voor brandveilig gebruik.

Hoe werkt het?

Wanneer een omgevingsvergunning aanvragen?

 • U biedt als bedrijf slaapgelegenheid aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel of pension.
 • U biedt in een zorginstelling slaapgelegenheid aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen aanwezig. Bijvoorbeeld voor dagopvang.

Wanneer een melding doen?

 • In het gebouw zijn meer dan 50 personen aanwezig. Dit geldt niet voor woningen.
 • U verhuurt in een woning kamers aan meer dan 5 personen.
 • Het gebouw voldoet niet aan de eisen voor brandveilig gebruik, maar door een andere oplossing is het net zo veilig. Bij de melding moet u duidelijk aantonen dat de maatregelen zorgen voor een 'gelijkwaardige' oplossing.

Wat moet ik doen?

Via het Omgevingsloket online (OLO) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.U kunt de aanvraag dan direct online indienen.

Aanvragen omgevingsvergunning(externe link)

Bent u particulier, gebruik dan hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

DigiD(externe link)

Vertegenwoordigt u een bedrijf, dan kunt u de aanvraag of melding alleen online doen. Gebruik hiervoor:

eHerkenning(externe link)

Vergunning aanvragen

Dien de aanvraag ruim van tevoren in. U mag het gebouw namelijk niet gebruiken voordat u de vergunning heeft. Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • adres en kadastrale gegevens van het gebouw
 • hoeveel mensen u toelaat in het gebouw
 • welke installaties er in het gebouw aanwezig zijn

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Stuur in ieder geval een plattegrond van het gebouw mee. Op de plattegrond moeten blusmiddelen, vluchtroutes en andere brandveiligheidsvoorzieningen staan. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Melding doen

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken. Vermeld hierbij dat het om een ‘gebruiksmelding’ gaat. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen heeft voldaan. De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. U mag het gebouw 4 weken na de melding gebruiken.

Wat kost het?

Raadpleeg hiervoor de legesverordening:

Legesverordening(externe link)

Aanvullende informatie

Wat is tijdelijke bouw?

De regels voor brandveilig gebruik zijn landelijk geregeld in het Bouwbesluit 2012. Deze regels gelden alleen voor bouwwerken. Bij tijdelijke bouw kunt u denken aan:

 • bouwketen (bij verbouwingen)
 • grote tenten (bij bijvoorbeeld evenementen)
 • noodwoningen en kantoorruimtes (portacabin)

Het kan van geval tot geval verschillen of tijdelijke bouw een bouwwerk is.