2019-02-27 Vorderingen Stichting Dorpshuis Borkel en Schaft oninbaar. (SvV)