2018-12-12 Premiebijdrage gemeentelijke collectiviteit 2019 (VL)