2018-11-21 Speeltuintje wijk Turfberg nabij de Fretstraat - aanvullend (VL en H&G)