2018-11-06 Geluidslek multifunctioneel gebouw in Borkel & Schaft (VL)