2018-07-05 Werkzaamheden plangebied Molensteen (H&G)