2018-03-01 Rechtmatigheid uitgaven in de zorg (H&G)