2015-02-01 Maandrapportage ingekomen brieven (H&G)