2018-06-22 Financiele kengetallen en ontsluiting Eurocircuit - H&G