2018-06-22 Financiële kengetallen en ontsluiting Eurocircuit - H&G - antwoord