2011 07 25 Aanvullende vragen omgevingsvergunning Vilderwei - H&G - vragen