Vijf thema's

Waar gaat de Toekomstvisie 2030 over?

De toekomstvisie bestaat uit vijf thema’s. Deze thema’s komen ook terug in de jaarlijkse gemeentelijke begroting.

  • Wonen: we zorgen op korte termijn voor huisvesting die meer gericht is op de wens van jongeren. Op de middellange termijn zorgen we voor huisvesting die meer aansluit op de wensen van jonge (Brainport)gezinnen. De bestaande woningvoorraad wordt hiervoor opnieuw geschikt gemaakt.
  • Werken: de vrijetijdssector biedt grote kansen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid. We kiezen doelbewust voor deze sector en treffen diverse maatregelen. Ondernemers worden actief gestimuleerd in deze sector te investeren. Daarnaast kenmerken onze bedrijven en ondernemers zich als toeleverancier voor de industrie en bedrijvigheid in de Brainportregio.
  • Vrije tijd: meer vrijetijdsvoorzieningen in Valkenswaard leveren niet alleen veel banen op, ze maken van Valkenswaard ook een aantrekkelijke woonplaats.
  • Welzijn: naast onze wettelijke vastgestelde taken, zoals de zorg voor ouderen, leggen we als gemeente de nadruk op maatregelen voor de jongere generaties. Denk aan het bestrijden van overgewicht en depressies.
  • Bestuur & Organisatie: we willen de Valkenswaardse samenleving optimaal ruimte geven om initiatieven te nemen en we ondersteunen waar nodig en wenselijk.  

Uitvoering van de Toekomstvisie

Een toekomstvisie is mooi, maar moet natuurlijk ten uitvoer worden gebracht.

Er zijn programma’s opgezet die werken aan:

Er zijn uit de programma’s al enkele projecten gereed, andere komen in 2017 in uitvoering. De planning loopt door tot 2021 voor het centrum en tot 2030 voor het buitengebied.