Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Vijf thema's

Waar gaat de Toekomstvisie 2030 over?

De toekomstvisie bestaat uit vijf thema’s. Deze thema’s komen ook terug in de jaarlijkse gemeentelijke begroting.

  • Wonen: we zorgen op korte termijn voor huisvesting die meer gericht is op de wens van jongeren. Op de middellange termijn zorgen we voor huisvesting die meer aansluit op de wensen van jonge (Brainport)gezinnen. De bestaande woningvoorraad wordt hiervoor opnieuw geschikt gemaakt.
  • Werken: de vrijetijdssector biedt grote kansen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid. We kiezen doelbewust voor deze sector en treffen diverse maatregelen. Ondernemers worden actief gestimuleerd in deze sector te investeren. Daarnaast kenmerken onze bedrijven en ondernemers zich als toeleverancier voor de industrie en bedrijvigheid in de Brainportregio.
  • Vrije tijd: meer vrijetijdsvoorzieningen in Valkenswaard leveren niet alleen veel banen op, ze maken van Valkenswaard ook een aantrekkelijke woonplaats.
  • Welzijn: naast onze wettelijke vastgestelde taken, zoals de zorg voor ouderen, leggen we als gemeente de nadruk op maatregelen voor de jongere generaties. Denk aan het bestrijden van overgewicht en depressies.
  • Bestuur & Organisatie: we willen de Valkenswaardse samenleving optimaal ruimte geven om initiatieven te nemen en we ondersteunen waar nodig en wenselijk.  

Uitvoering van de Toekomstvisie

Een toekomstvisie is mooi, maar moet natuurlijk ten uitvoer worden gebracht.

Er zijn programma’s opgezet die werken aan:

Er zijn uit de programma’s al enkele projecten gereed, andere komen in 2017 in uitvoering. De planning loopt door tot 2021 voor het centrum en tot 2030 voor het buitengebied.