Vergaderingen

Het vergaderstelsel van de gemeenteraad is in grote lijnen als volgt:

  • er wordt vergaderd op basis van het zogenaamde commissiestelsel;
  • twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering wordt er een commissievergadering gehouden waarin alle voorstellen beeldvormend en (meestal) ook opiniërend worden besproken;
  • de opiniërende bespreking wordt vervolgd in de raadsvergadering. Vervolgens vindt er in de raadsvergadering de besluitvorming plaats;
  • raadsvergaderingen en commissievergaderingen worden gehouden op donderdagavond;
  • de donderdagavond waarop geen commissie- of raadsvergadering plaats vindt, worden benut voor themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de raad (veelal aan de hand van presentaties) geïnformeerd over actuele onderwerpen;
  • vergaderingen en themabijeenkomsten zijn openbaar;
  • video-opnames van de raads- en commissievergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken.

Wilt u een geluidsfragment van een vergadering terugluisteren? Vraag het dan op via de griffie. Vermeld daarbij altijd de datum van de vergadering en het fragment waar het om gaat.

Webcast (live meekijken)

Bekijk de commissie- en raadsvergaderingen op uw computer, tablet of telefoon (live) via webcast.

Naar de pagina

Commissievergaderingen

Raadpleeg de agenda en de stukken van de commissievergaderingen.

Naar de pagina

Raadsvergaderingen

Raadpleeg de agenda en de stukken van de raadsvergaderingen.

Naar de pagina

Themabijeenkomsten en presentaties

Raadpleeg de agenda en de stukken van de themabijeenkomsten en presentaties.

Naar de pagina