Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Samenstelling college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Valkenswaard. Zij bereiden raadsvoorstellen voor en voeren de door de raad genomen besluiten uit. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college en het ambtelijk apparaat.

drs. Anton Ederveen

Ederveen
contactgegevens en taken drs. Anton Ederveen
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer(040) 208 34 19
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Twitter

https://twitter.com/bmvalkenswaard

Portefeuille

Openbare orde en veiligheid, toekomstvisie, bestuurlijke aangelegenheden, intergemeentelijke samenwerking, burgerzaken, communicatie en marketing.

Willem Weeterings

Weeterings
contactgegevens en taken Willem Weeterings
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer(040) 208 34 52
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Theo Geldens

Geldens
contactgegevens en taken Theo Geldens
FunctieWethouder (1e loco-burgemeester)
Telefoonnummer(040) 208 34 52
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Portefeuille

Beheer openbare ruimte, financiën, duurzaamheid, bedrijvigheid, monumenten, eigendommen en grondzaken, grondexploitaties, vergunningen, sport, masterplan centrum.

Politieke partijHelder & Gedreven

Kees Marchal

Marchal
contactgegevens en taken Kees Marchal
FunctieWethouder (2e loco-burgemeester)
Telefoonnummer(040) 208 34 68
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Portefeuille

Verkeer en mobiliteit, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, personeel en organisatie, dienstverlening, toerisme en recreatie.

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Mieke Theus

Theus
contactgegevens en taken Mieke Theus
FunctieWethouder (3e loco-burgemeester)
Telefoonnummer(040) 208 34 68
Opmerkingen

E-mailadres

Bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Portefeuille

Zorg en welzijn, wijkgericht werken, werk en inkomen, onderwijs en cultuur.

Politieke partijPartij van de Arbeid