Vergadering Raadsvergadering 28-05-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Anton Ederveen

Helaas is door een technische storing het geluid van de webcast op 28 mei uitgevallen. De vergadering is door raadslid Francois Smits gedeeltelijk opgenomen. Bekijk zijn video op Facebook.

AGENDAPUNTEN:

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

13 Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 30 april 2020 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

21 Voorstel inzake begroting 2021 GGD Brabant-Zuidoost Bekijk dit agendapunt online

22 Voorstel inzake vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost Bekijk dit agendapunt online

23 Voorstel inzake begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

24 Voorstel inzake begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven en meerjarenplan en financiering Brainport Development NV Bekijk dit agendapunt online

25 Voorstel inzake begroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake Regionaal Streefbeeld Landelijk Gebied Bekijk dit agendapunt online

4 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO Bekijk dit agendapunt online