Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Vergadering Raadsvergadering 30-04-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Anton Ederveen

AGENDAPUNTEN:

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van maart 2020 Bekijk dit agendapunt online

2 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

21 Voorstel inzake benoemen plaatsvervangend voorzitter raadscommissie Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND – Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake bestemmingsplan Kerkeind Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

32 Voorstel inzake definitieve verklaring van geen bedenkingen Dommelseweg 7-9 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

33 Voorstel inzake Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Bekijk dit agendapunt online

34 Voorstel inzake procesvoorstel herijking Toekomstvisie Bekijk dit agendapunt online

35 Initiatiefvoorstel fractie Samen voor Valkenswaard inzake Verordening op het Burgerinitiatief Valkenswaard Bekijk dit agendapunt online

4 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde Bekijk dit agendapunt online

5 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake procedure Dommelkwartier