Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Vergadering Raadsvergadering 30-01-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Anton Ederveen

AGENDAPUNTEN:

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Afscheid van raadsleden F.J.P.M. (Frans) Jansen en P.D. (Rikkert) Visser en onderzoek geloofsbrieven en installatie raadsleden Y. (Yolande) Mollen-Ketting en G.A.J. (Gerard) Adams Bekijk dit agendapunt online

14 Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 18 december 2019 Bekijk dit agendapunt online

15 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

2 BESLUITVORMEND – Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

21 Voorstel inzake Algemene Verordening Valkenswaard 2017 (stemmen staakten tijdens de raad van 18 december 2019) Bekijk dit agendapunt online

22 Voorstel inzake beleidskaders en startnotities Dommelland Bekijk dit agendapunt online

23 Voorstel inzake Cultuurnota 2020-2023 Bekijk dit agendapunt online

24 Voorstel inzake harmonisatie financiële verordeningen Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND – Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake nieuwbouw buitenpaviljoen de Wedert Bekijk dit agendapunt online

4 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde; Bekijk dit agendapunt online

51 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake vuurwerk

52 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake VOLOP tegen winkelleegstand

53 Moties vreemd aan de orde van de dag inzake bouwen

54 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake zeg ja-ja aan