Vergadering Raadsvergadering 18-12-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:Anton Ederveen

AGENDAPUNTEN:

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 november 2019 Bekijk dit agendapunt online

14 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

2 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

21 Voorstel inzake lokale rechtspositiebepalingen voor raads- en commissieleden Bekijk dit agendapunt online

22 Voorstel inzake aanwijzing (vervangend) griffier Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake herijking subsidiebeleid Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake aanvullend advies aanwijzing lokale omroep 2019-2024 Bekijk dit agendapunt online

33 Voorstel inzake Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard 2017 Bekijk dit agendapunt online

4 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde Bekijk dit agendapunt online

51 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Stakenborgakker-Crescendo

52 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake bereikbare zorg voor Valkenswaard

53 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake de Pionier