Vergadering Raadsvergadering 20-06-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:Anton Ederveen

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 INFORMEREND Bekijk dit agendapunt online

21 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND – Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake Jaarverslag en Jaarrekening 2018 Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake de eerste Bestuursrapportage 2019 Bekijk dit agendapunt online

33 Voorstel inzake de Nota Kaders 2020-2023 Bekijk dit agendapunt online

34 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Het Goed Bekijk dit agendapunt online

35 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake ruimtelijke ordening plannen Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten