Vergadering Raadsvergadering 28-02-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:Anton Ederveen

AGENDAPUNTEN:

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijsten van de besloten raadsvergadering van 31 januari en de openbare raadsvergadering van 31 januari 2019 Bekijk dit agendapunt online

14 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

2 BESLUITVORMEND – Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

21 Voorstel inzake samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND – Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake verlenging beleidsplannen Sociaal Domein tot en met 31 december 2019 Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake woningbouwprogrammering 2019-2021 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

33 Voorstel inzake aanwijzing lokale omroep 2019-2024 Bekijk dit agendapunt online

34 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake milieupas Bekijk dit agendapunt online

35 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Kansen in het Valkenswaardse winkelhart Bekijk dit agendapunt online

4 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde Bekijk dit agendapunt online