Vergadering Raadsvergadering 13-12-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijsten van de besloten raadsvergadering van 31 oktober en de raadsvergaderingen van 1 en 8 november 2018 Bekijk dit agendapunt online

14 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

2 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

21 Voorstel inzake archiefverordening 2018 Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake wijzigen tarieven sportverenigingen Bekijk dit agendapunt online

33 Voorstel inzake burgerinitiatief Muziekkiosk op de Markt Bekijk dit agendapunt online

4 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO Bekijk dit agendapunt online