Vergadering Raadsvergadering 08-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 oktober 2018 Bekijk dit agendapunt online

14 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

2 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

21 Voorstel inzake controleprotocol 2018 met bijbehorend toetsingskader Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake begrotingswijziging 2018 Cure Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake verordening Wmo 2018 Bekijk dit agendapunt online

4 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde Bekijk dit agendapunt online

51 Motie vreemd aan de orde van de dag over speeltoestellen 't Gegraaf

52 Motie vreemd aan de orde van de dag over betalen met contant geld

53 Motie vreemd aan de orde van de dag over fietsen op de Markt en bij het gemeentehuis en de Hofnar

54 Motie vreemd aan de orde van de dag over inenten in Valkenswaard