Vergadering Raadsvergadering 07-06-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Onderzoek geloofsbrieven en installatie vervangend raadslid F.W.H.J. (Francois) Smits Bekijk dit agendapunt online

14 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 mei 2018 Bekijk dit agendapunt online

15 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

2 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

21 Voorstel inzake onttrekken uit de openbaarheid van een perceelsgedeelte grond Bekijk dit agendapunt online

22 Voorstel inzake ontwerp-programmabegroting 2019-2022 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten Bekijk dit agendapunt online

23 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Concept coalitieprogramma Bekijk dit agendapunt online

Het concept coalitieprogramma is op dit moment nog niet beschikbaar. Wordt zo snel mogelijk beschikbaar gesteld.

32 Voorstel inzake bestemmingsplan Dr. Schaepmanstraat 37-39 Bekijk dit agendapunt online

33 Voorstel inzake 1e actualisatie grondexploitaties 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

34 Voorstel inzake krediet sloop gemeentewerf Emmalaan 24-28 Bekijk dit agendapunt online

35 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2019 Cure Bekijk dit agendapunt online

36 Voorstel inzake sportvisie “Sport Verbindt Valkenswaard 2018-2021” Bekijk dit agendapunt online

37 Voorstel inzake jaarrekening 2017 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

4 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde Bekijk dit agendapunt online