Vergadering Raadsvergadering 14-06-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

12 Vaststellen van de ageda Bekijk dit agendapunt online

2 INFORMEREND Bekijk dit agendapunt online

21 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2017 Bekijk dit agendapunt online

4 Motie vreemd aan de orde van de dag over opbouwlocatie Crescendo Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5 Motie vreemd aan de orde van de dag over onveilige verkeerssituatie Lage Heide Bekijk dit agendapunt online

6 Motie vreemd aan de orde van de dag over de Boodschappenmand Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

7 Motie vreemd aan de orde van de dag over appen met de gemeente Valkenswaard Bekijk dit agendapunt online