Vergadering Raadsvergadering 17-05-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 17 en 19 april 2018 Bekijk dit agendapunt online

2 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

21 Voorstel inzake benoemen leden auditcommissie en werkgeverscommissie en benoemen van voorzitter en plv. voorzitter raadscommissie en wnd. voorzitter gemeenteraad Bekijk dit agendapunt online

22 Voorstel inzake voordracht lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

23 Initiatiefvoorstel fracties H&G, CDA en PvdA inzake benoemen wethouders Bekijk dit agendapunt online

24 Onderzoek geloofsbrieven en installatie raadsleden J.C.H. (Jos) Roothans en P.M.A.M. (Peter) Vissers Bekijk dit agendapunt online

25 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake De Boodschappenmand