Vergadering Raadsvergadering 19-04-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 en 29 maart 2018 Bekijk dit agendapunt online

14 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

2 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

21 Voorstel inzake intrekken 4e herziening exploitatieplan Kerkakkerstraat Bekijk dit agendapunt online

22 Voorstel inzake APV 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake kadernota toegankelijk Valkenswaard 2018-2021 Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake zwemtarieven Bekijk dit agendapunt online

33 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost Bekijk dit agendapunt online

34 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2019 Metropoolregio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

35 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Bekijk dit agendapunt online

36 Voorstel inzake het onderzoeksrapport "Groter dan ik ben" Bekijk dit agendapunt online

4 vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel Reglement van Orde Bekijk dit agendapunt online

51 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake parkeren Westerhovenseweg Dommelen

52 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake subsidiebeleid