Vergadering Raadsvergadering 23-02-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:Dhr. B.F.B.J. Bots

AGENDAPUNTEN:

34 Voorstel inzake startersleningen gemeente Valkenswaard Bekijk dit agendapunt online

35 Voorstel inzake GGD Brabant-Zuidoost begrotingswijziging 2018 Bekijk dit agendapunt online

4 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken/antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde Bekijk dit agendapunt online

42 Motie vreemd aan de orde van de dag aan over langsparkeren Sparrenlaan Bekijk dit agendapunt online

43 Motie vreemd aan de orde van de dag aan over tentzeilen bloemcorso tenten Bekijk dit agendapunt online

44 Motie vreemd aan de orde van de dag aan over de vermogenstoets subsidiebeleid Bekijk dit agendapunt online

45 Motie vreemd aan de orde van de dag aan over Businesscase Sport Bekijk dit agendapunt online