Vergadering Raadsvergadering 26-10-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 21 september 2017 Bekijk dit agendapunt online

2 INFORMEREND Bekijk dit agendapunt online

21 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

22 Vragen/opmerkingen nav ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie “A2-samenwerking…en route” Bekijk dit agendapunt online

42 Voorstel inzake 2e bestuursrapportage 2017 Bekijk dit agendapunt online

43 Voorstel inzake Implementatieplan Omgevingswet Bekijk dit agendapunt online

44 Voorstel inzake bestemmingsplan Borkel en Schaft Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

45 Voorstel inzake bestemmingsplan Maastrichterweg 120-128 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten