Vergadering Raadsvergadering 21-09-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 29 juni en 6 juli 2017 Bekijk dit agendapunt online

2 INFORMEREND Bekijk dit agendapunt online

21 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

22 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Motie vreemd aan de orde van de dag over beeldkwaliteitsplan centrum en subsidieverordening voor gevelverbetering Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake initiële begroting 2018 en de meerjarenraming 2018-2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

33 Voorstel inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD en Metropoolregio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

34 Voorstel inzake bestuursrapportage 2017 Gemeenschappelijke Regeling A2 Samenwerking Bekijk dit agendapunt online

35 Voorstel inzake ontwerpbesluiten Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant inzake deelname in Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant Bekijk dit agendapunt online

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

401 Voorstel inzake Integrale Strategie Ruimte Bekijk dit agendapunt online

402 Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen ((VVGB) Bor Bekijk dit agendapunt online

403 Voorstel inzake erfgoedverordening gemeente Valkenswaard 201 Bekijk dit agendapunt online

404 Voorstel inzake begrotingswijziging 2017 Cure Bekijk dit agendapunt online

405 Voorstel inzake frictiekosten Gemeenschappelijke Regeling A2 samenwerking Bekijk dit agendapunt online

406 Voorstel inzake jaarrekeningresultaat 2016 Metropoolregio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

407 Voorstel inzake evaluatie Metropoolregio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

408 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake speeltuin Geervalk

409 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake afvalstoffeninzameling

410 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake vrachtwagenverbod Europalaan