Vergadering Raadsvergadering 06-07-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijst van de besloten vergadering van 14 juni 2017 en de openbare vergadering van 15 juni 2017 Bekijk dit agendapunt online

2 INFORMEREND Bekijk dit agendapunt online

21 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken/antwoorden op vragen ex art. 41 RvO Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

401 Voorstel inzake bestemmingsplan Dommelseweg 112-118 Bekijk dit agendapunt online

402 Voorstel inzake beeldkwaliteitsplan Centrum en subsidieverordening voor gevelverbetering Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

403 Voorstel inzake zonnepanelenproject Zuidoost Brabant Bekijk dit agendapunt online

404 Voorstel inzake rubbergranulaat kunstgrasvelden Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

405 Voorstel inzake begrotingswijziging 2016 Cure Bekijk dit agendapunt online

406 Voorstel inzake herhuisvesting de Boodschappenmand Bekijk dit agendapunt online

407 Voorstel inzake eerste bestuursrapportage 2017, beslispunt 3 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

408 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake ondersteuning AED-aankoop particulieren

409 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake dierenopvang Zuid

410 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake ondergrondse containers in de omgeving de Belleman

411 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake alternatieve opbouwlocaties carnavalswagens