Vergadering Raadsvergadering 29-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 INFORMEREND Bekijk dit agendapunt online

21 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2016 Bekijk dit agendapunt online