Vergadering Raadsvergadering 19-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

0 Vervolg raadsvergadering van 15 juni 20.00 uur

42 Voorstel inzake herinrichting voormalige tennisterreinen en gebouwen Pastoor Heerkensdreef Valkenswaard Bekijk dit agendapunt online

43 Voorstel inzake begroting 2018 Cure Bekijk dit agendapunt online

46 Voorstel inzake de eerste bestuursrapportage 2017 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

48 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake inkoop of inhuur bedrijven/personeel Bekijk dit agendapunt online

49 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake integratie en scholing kinderen van statushouders