Vergadering Raadsvergadering 23-05-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering en de besloten vergadering van 20 april 2017 Bekijk dit agendapunt online

2 INFORMEREND Bekijk dit agendapunt online

21 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake bestemmingsplan Berkheuvels 5 Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake zienswijze Werkplaats Wonen Bekijk dit agendapunt online

33 Voorstel inzake Meerjaren Investeringsplan Buitensportaccommodaties Bekijk dit agendapunt online

34 Voorstel inzake Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant begroting 2018 Bekijk dit agendapunt online

4 BESLUITVOMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake Metropoolregio Eindhoven begroting 2018 Bekijk dit agendapunt online

42 Voorstel inzake Veiligheidsregio Brabant Zuidoost begroting 2018 Bekijk dit agendapunt online

43 Voorstel inzake GGD begroting 2018 Bekijk dit agendapunt online

44 Voorstel inzake weren doorgaand vrachtverkeer door Valkenswaard Bekijk dit agendapunt online

45 Voorstel inzake herinrichting voormalige tennisterreinen en gebouwen Pastoor Heerkensdreef Valkenswaard Bekijk dit agendapunt online

46 Voorstel inzake OV-visie gemeente Valkenswaard Bekijk dit agendapunt online

47 Voorstel inzake eerste actualisatie bouwgrondexploitaties 2017 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

48 Voorstel inzake Projectsubsidie Valkenswaard Marketing Bekijk dit agendapunt online