Vergadering Raadsvergadering 26-01-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 22 december 2016 Bekijk dit agendapunt online

2 INFORMEREND Bekijk dit agendapunt online

21 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

22 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake Masterplan Centrum: deelprojecten Corridor en Richterpad Bekijk dit agendapunt online

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake voorlopig ontwerp openbare ruimte Centrumplan Bekijk dit agendapunt online

42 Voorstel inzake votering krediet parkeerterreinen Kloosterpark, Kerverijplein en Carillonplein Bekijk dit agendapunt online

43 Voorstel inzake begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling A2-gemeenten Bekijk dit agendapunt online

44 Voorstel inzake toekomstperspectief A2-samenwerking Bekijk dit agendapunt online

45 Voorstel inzake Algemene Plaatselijke Verordening 2016 Bekijk dit agendapunt online

46 Voorstel inzake Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Bekijk dit agendapunt online

47 Voorstel inzake zienswijze deelname Cure in Joint Venture met Dong Energy Bekijk dit agendapunt online

48 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Europalaan / N69

49 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake JoPo