Vergadering Raadsvergadering 28-01-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vastetellenvan de beluitenlijst van 16 december 2009

4 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken

5 Instemmen met de structuurvisie Valkenswaard Deel A, 2010

Geluidsopname, niet van toepassing

6 Instemmen met de reactie op het rapport m.b.t. het HOV netwerk (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)

7 Vaststellen van de geactualiseerde bouwgrondexploitatie Valkenswaard-Zuid

Geluidsopname, niet van toepassing

8 Vaststellen van het bestemmingsplan "Stokerwei 2"

9 Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor het plangebied Kerkakkers

Geluidsopname, niet van toepassing

10 Vaststellen van het bestemmingsplan "Rijtuigenmuseum Molenstraat"

11 Vaststellen van het bestemmingsplan "Brakenstraat 38a-42a"

12 Vaststellen van het rapport "Een onderzoek, een rapport, en dan?" van de gemeentelijke rekenkamercommissie

13 Instemmen met het voorstel Wet voorkeursrecht gemeenten Venbergseweg e.o.

14 Bespreken van het dossier Kluizerdijk 25

Bijgevoegde documenten

15 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van VB

Bijgevoegde documenten

16 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van DB

Bijgevoegde documenten