Vergadering Raadsvergadering 22-12-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN Bekijk dit agendapunt online

11 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 24 november 2016 Bekijk dit agendapunt online

2 INFORMEREND Bekijk dit agendapunt online

21 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde Bekijk dit agendapunt online

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

31 Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen procedure Veldbeemd Bekijk dit agendapunt online

32 Voorstel inzake intrekken exploitatieplan Lage Heide wonen, 2e herziening Bekijk dit agendapunt online

33 Voorstel inzake Bereikbaarheidsagenda "Brainport Duurzaam Slim Verbonden" Bekijk dit agendapunt online

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken Bekijk dit agendapunt online

41 Voorstel inzake bestemmingsplan Carolusdreef 100 Bekijk dit agendapunt online

42 Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen Valkenierstraat 43 Bekijk dit agendapunt online

43 Voorstel inzake economisch beleid 2017-2020 Bekijk dit agendapunt online

44 Voorstel inzake aanpassing verordening parkeerbelasting 2017 Bekijk dit agendapunt online

45 Voorstel inzake compensatie prijsstijging premies collectieve ziektekostenverzekering Bekijk dit agendapunt online

46 Motie over Cure Bekijk dit agendapunt online

47 Motie vreemd aan de orde van de dag over Cure / REnescience