Vergadering Raadsvergadering 20-10-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 29 september 2016

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken/antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Voorstel inzake 2e actualisatie grondexploitaties 2016

Bijgevoegde documenten

32 Voorstel inzake begroting 2017-2020 Ergon

33 Voorstel inzake 2e bestuursrapportage 2016

34 Voorstel inzake aanbesteding accountancywerkzaamheden

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

41 Voorstel inzake aanvraag subsidie stichting de Belleman

42 Voorstel inzake geheimhouding documenten REnescience

43 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Leenderweg

44 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Peterspeejke

45 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake evenementen

46 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake voetbalvelden