Vergadering Raadsvergadering 29-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 14 juli 2016

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Voorstel inzake 4e herziening exploitatieplan Kerkakkerstraat

32 Voorstel inzake uitvoering amendement multifunctioneel gebruik veemhal en omgeving

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

41 Voorstel inzake kredietaanvraag voor ondergrondse containers

42 Voorstel inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost

43 Motie vreemd aan de orde van de dag over de herinrichting voormalige tennisterreinen en gebouwen Pastoor Heerkensdreef Valkenswaard